Podziękowanie z dnia 22. 02. 2013, Oddział Chorób Wewnętrznych