Podziękowanie z dnia 22.01.2013 dla pracowników Poradni Chrurgicznej