Podziękowanie od Collegium Medycznego Medica 11. 07. 2013 r.