Podziekowanie dla Dyrektora i pracowników SP WZOZ, maj 2013