Uzyskanie certyfikatu przez SPWZOZ w Stargardzie

W dniach 20-22 sierpnia 2014 roku Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Stargardzie Szczecińskim przeszedł pozytywnie II Fazę auditu certyfikacyjnego i tym samym uzyskał certyfikat potwierdzający zgodność z Normą PN-EN ISO 9001:2009. Procesem certyfikacji objęte były wszystkim poradnie Specjalistyczne,

Czytaj Dalej