Aktualności z życia szpitala

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu publicznego przetargu nieograniczonego

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27 w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie przetargu na najem pomieszczenia o powierzchni 24 m2  w budynku oddziału rehabilitacji w Stargardzie przy ul. Staszica 16

Czytaj Dalej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM WIELOSPECJALISTYCZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard   Kandydaci powinni złożyć dokumenty stwierdzające: wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy w

Czytaj Dalej

Nowa lokalizacja rejestracji do poradni w szpitalu

Informujemy, że od dnia 9 sierpnia 2017 roku, rejestracja osobista do poradni specjalistycznych w stargardzkim szpitalu, prowadzona jest w nowej lokalizacji, tj. w budynku J. Dodatkowo, od września br. w związku z planowanym rozpoczęciem działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,

Czytaj Dalej

Podziękowanie od Collegium medycznego Medica

Ogłoszenie o publicznym przetargu nieograniczonym

szczegolowe warunki przetagu SPWZOZ Stargard