Ogłoszenie o rozstrzygnięciu publicznego przetargu nieograniczonego

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27 w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie przetargu na najem pomieszczenia o powierzchni 24 m2  w budynku oddziału rehabilitacji w Stargardzie przy ul. Staszica 16 informuje, iż postępowanie zostało rozstrzygnięte:

Do przetargu przystąpiła i złożyła ważną ofertę jedna firma:

  1. TJaudio Tomasz Kubiak, 62-064 Plewiska Osiedle Pogodne 53, czynsz najmu 1.200,00 zł/miesięcznie.

W związku z powyższym umowa zostanie podpisana z firmą TJaudio Tomasz Kubiak, 62-064 Plewiska, Osiedle Pogodne 53.