Książka telefoniczna SP WZOZ

NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ

NUMER TELEFONU

ADMINISTRACJA  (ul. Wojska Polskiego 27, budynek J)
Centrala łączenie rozmów

91/577-63-55

Centrala automatyczna

91/5789-numer z listy poniżej

Sekretariat Dyrektora

203

Kancelaria

201

Dyrektor Naczelny

łączenie przez sekretariat

Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego

202

Główny Księgowy

209

Kierownik ds. personelu medycznego

206

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

231

Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

207

Kierownik Działu Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych

220

Kierownik Działu Technicznego, gospodarczego i zamówień

210

Sekcja zamówień

222

Zespół pielęgniarek epidemiologicznych

204

Starszy Inspektor ds. Bhp

213

Dział ZZL (sprawy kadrowe i socjalne)

208

Dział ZZL (sprawy płac)

214

Z-ca Głównego Księgowego

211

Dział Księgowości

225,226

Kasa

212

Dział Statystyki, Analiz i Usług Medycznych

215, 227

Dokumentacja Medyczna

223

Informatyk

216

Inspektor ds. Obrony i Rezerw oraz Ochrony Informacji i p. poż.

213

ODDZIAŁY SZPITALNE UL. WOJSKA POLSKIEGO 27
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY (budynek E)
Pielęgniarka Oddziałowa

274

Dyżurka – Pielęgniarki, Ratownicy, Sekretarki medyczne

270,271

FAX

273

Dyżurka położnych (budynek B)

300

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH (budynek A)
Sekretariat

247, 248

Kierownik

245

Pielęgniarka oddziałowa

242

Gabinety lekarskie

246, 244

FAX

243

Dyżurka pielęgniarek

600

BLOK OPERACYJNY (budynek B)
Pielęgniarka Oddziałowa

309

Dyżurka pielęgniarek

308

ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ (budynek B)
Sekretariat

311

Kierownik

310

Gabinet lekarski

312

Pielęgniarka Oddziałowa

316

Dyżurka pielęgniarek

313

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII  (budynek A)
Gabinet lekarski

286

Kierownik

285

Pielęgniarka Oddziałowa

338

Dyżurka pielęgniarek

278

ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY (budynek B)
Sekretariat / Pielęgniarka Oddziałowa

343

Kierownik / Gabinet lekarski

344

ODDZIAŁ OKULISTYCZNY – Zespół Chirurgii Jednego Dnia (budynek B)
Sala chorych

607

Rejestracja

608

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY (budynek B)
Kierownik  / Gabinet lekarski

620

Pielęgniarka Oddziałowa

622

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY   (budynek B)
Sekretariat

332

Kierownik

333

Gabinet lekarski

334

Położna Oddziałowa

622

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY (budynek G)
Sekretariat / Pielęgniarka Oddziałowa

254

Kierownik / Gabinet lekarski

252 / 253

ZESPÓŁ PORADNI PRZYSZPITALNYCH  UL. WOJSKA POLSKIEGO 27
Poradnia Chirurgii Ogólnej

Rejestracja telefoniczna

291

Poradnia Kardiologiczna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Alergologiczna
Poradnia Gastroenterologiczna
Poradnia Otolaryngologiczna
Poradnia Diabetologiczna
Poradnia Chirurgii urazowo – ortopedycznej
Ginekologiczno – Położnicza – Rejestracja

298

Neonatologiczna – Rejestracja

300

PRACOWNIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 27
Echo, Holter, Ekg  Rejestracja

249

Bronchoskopowa (dla pacjentów szpitala)

280

Audiometrii

345

Endoskopowa (nr. dla podmiotów leczniczych)Rejestracja

280

291

Rtg – rejestracja

264

Tomografii komputerowej (nr. dla podmiotów leczniczych) – Rejestracja

264

USG Rejestracja

264

Mammografii Rejestracja

288

Perymetrii statycznej

639

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE

283

APTEKA – ekspedycja                                                                                                     Kierownik  / Fax

                    267                     268

STERYLIZATORNIA  Kierownik

      340

341

KUCHNIA – Kierownik

265

PRALNIA

284

SZPITAL REHABILITACYJNY I AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA I REHABILITACYJNA UL. STASZICA 16:                                                                                               

     Centrala i rejestracja

91/ 577-00-46

Oddział Rehabilitacyjny
Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Rejestracja do Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc

91 / 578-37-45