Dyrekcja

Dyrektor – Krzysztof Kowalczyk

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – lek. med. Beata Skobel

Kierownik ds. personelu medycznego – mgr Alicja Prebendowska

Główny Księgowy – mgr Małgorzata Wesołowska