DYREKCJA

 

Dyrektor – Krzysztof Kowalczyk

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa – lek. Barbara Turkiewicz

Kierownik ds. personelu medycznego – mgr Alicja Prebendowska

Główny Księgowy – Wojciech Madera