Dyrekcja

Dyrektor – Krzysztof Kowalczyk

Kierownik ds. personelu medycznego – mgr Alicja Prebendowska

Główny Księgowy – mgr Małgorzata Wesołowska