ADMINISTRACJA

 

DZIAŁY ADMINISTRACJI:

 

1.   DZIAŁ ORGANIZACJI I ROZLICZEŃ ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

KIEROWNIK – Katarzyna Buczek

tel. 91 578 – 92 – 20, e-mail: k.buczek@zozstargard.pl:

a)  SEKCJA ROZLICZEŃ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ:

 – LECZENIE SZPITALNE, REHABILITACJA LECZNICZA, USŁUGI MEDYCZNE tel. 91 578 – 92 – 27,

– AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA, PROGRAMY PROFILAKTYCZNE,

b) SEKCJA ORGANIZACJI I KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH tel. 91 578 – 92 – 20;

 

2.   DZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

KIEROWNIK– Ewelina Witkowska

tel. 91 578 – 92 – 07, e-mail: e.witkowska@zozstargard.pl:

a)   KADRY, SPRAWY SOCJALNE – 91 578 – 92 – 08,

b) SEKCJA PŁAC – 91 578 – 92 – 14

 

3.   DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY – Wojciech Madera

tel. 91 578 – 92 – 09, e-mail: ksiegowosc@zozstargard.pl:

a)   Rozrachunki – tel. 91 578 – 92 – 25

b) Rozliczanie magazynów – tel. 91 578 – 92 -26

c) Podatek od towarów i usług – tel. 91 578 – 92 -11

d) Podatek dochodowy – tel. 91 578 – 92 – 11

e) Rozliczanie finansowe z NFZ  – tel. 91 578 – 92 – 11

f) Środki trwałe – tel. 91 578 – 92 – 11

g) Rozliczenie dotacji – tel. 91 578 – 92 – 11

h) Rozliczanie Rezydentur i staży lekarskich z MZ – tel. 91 578 – 92 – 11

 

4.   KASA

tel. 91 578 – 92 – 12

 

5.   DZIAŁ TECHNICZNO – GOSPODARCZY

KIEROWNIK – Marek Komornicki

tel.: 91 578 – 92 – 02, e-mail: techniczny@zozstargard.pl

a) SEKCJA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNA tel. 91 578 – 92 – 10;

b) SEKCJA GOSPODAROWANIA MIENIEM tel. 91 578 – 92 – 34;

d) CHŁODNIA  tel. 91 578 – 92 – 37;

e) MAGAZYN tel. 91 578 – 93 – 22.

 

6.   SEKCJA ZAMÓWIEŃ

KIEROWNIK – Bożena Wołowczyk

SEKCJA ZAMÓWIEŃ tel. 91 578 – 92 – 22, e-mail: zaopatrzenie@zozstargard.pl;

 

7.   KANCELARIA

tel. 91 578 – 92 – 03 e-mail: biuro@zozstargard.pl;

a) SEKCJA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

tel.: 91 578 – 92 – 23

 

8.   SEKCJA INFORMATYCZNA

GŁÓWNY SPECJALISTA – Maciej Stańkowski

tel. 91 578 – 92 – 16 e-mail: informatyk@zozstargard.pl;

 

SAMODZIELNE  STANOWISKA:

1.   PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA

Rafał Dziubek

tel. 91 578-92-31, e-mail: r.dziubek@zozstargard.pl

 

2.   ZESPÓŁ PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH:

 SPECJALISTA DS. EPIDEMIOLOGII – Małgorzata Sielska

– PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA – mgr Renata Kuźmicz

tel. 91 578 – 92 – 04, e-mail: epidemiologiczna@zozstargard.pl ;

 

3.   GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP –  Patryk Piasecki

tel. 91 578 – 92 – 13

 

4.   INSPEKTOR DS. OBRONNYCH, SYTUACJI KRYZYSOWYCH,  REZERW ORAZ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH, po. INSPEKTOR DS. P.POŻ

– mgr Mieczysław Drewniak

tel. 91 578 – 92 – 13;

 

5.  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
 
– dr Marlena Płonka