Administracja

DZIAŁY ADMINISTRACJI:

1.   DZIAŁ ORGANIZACJI I ROZLICZEŃ ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

 KIEROWNIK – Katarzyna Buczek

tel. 91 578 – 92 – 20, e-mail: k.buczek@zozstargard.pl:

a)  SEKCJA ROZLICZEŃ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ:

 – LECZENIE SZPITALNE, REHABILITACJA LECZNICZA, USŁUGI MEDYCZNE tel. 91 578 – 92 – 27,

– AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA, PROGRAMY PROFILAKTYCZNE,

b) SEKCJA ORGANIZACJI I KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH tel. 91 578 – 92 – 20;

2.   DZIAŁ ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

KIEROWNIK– Ewelina Witkowska

tel. 91 578 – 92 – 07, e-mail: e.witkowska@zozstargard.pl:

a)   KADRY, SPRAWY SOCJALNE – 91 578 – 92 – 08,

b) SEKCJA PŁAC – 91 578 – 92 – 14

3.   DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY – Wojciech Madera

tel. 91 578 – 92 – 11, e-mail: kiegowosc@zozstargard.pl:

a)   Rozrachunki – tel. 91 578 – 92 – 25

b) Rozliczanie magazynów – tel. 91 578 – 92 -26

c) Podatek od towarów i usług – tel. 91 578 – 92 -11

d) Podatek dochodowy – tel. 91 578 – 92 – 11

e) Rozliczanie finansowe z NFZ  – tel. 91 578 – 92 – 11

f) Środki trwałe – tel. 91 578 – 92 – 11

g) Rozliczenie dotacji – tel. 91 578 – 92 – 11

h) Rozliczanie Rezydentur i staży lekarskich z MZ – tel. 91 578 – 92 – 11

4.   KASA

tel. 91 578 – 92 – 12

5. DZIAŁ TECHNICZNO – GOSPODARCZY

Z-CA KIEROWNIKA – Marek Komornicki

tel.: 91 578 – 92 – 02, e-mail: techniczny@zozstargard.pl

a) SEKCJA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNA tel. 91 578 – 92 – 10;

b) SEKCJA GOSPODAROWANIA MIENIEM tel. 91 578 – 92 – 34;

d) CHŁODNIA  tel. 91 578 – 92 – 37;

e) MAGAZYN tel. 91 578 – 93 – 22.

6. SEKCJA ZAMÓWIEŃ

SEKCJA ZAMÓWIEŃ tel. 91 578 – 92 – 22, e-mail: zaopatrznie@zozstargard.pl;

7.   KANCELARIA

tel. 91 578 – 92 – 01

8.   SEKCJA INFORMATYCZNA

tel. 91 578 – 92 – 16

SAMODZIELNE  STANOWISKA:

1.   PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA

Rafał Dziubek

tel. 91 578-92-31, e-mail: r.dziubek@zozstargard.pl

2.   ZESPÓŁ PIELĘGNIAREK EPIDEMIOLOGICZNYCH:

SPECJALISTA DS. EPIDEMIOLOGII – Małgorzata Sielska

– PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA – mgr Renata Kuźmicz

tel. 91 578 – 92 – 04, e-mail: epidemiologiczna@zozstargard.pl ;

3.   GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BHP –  Katarzyna Derdak

tel. 91 578 – 92 – 13

4.   INSPEKTOR DS. OBRONNYCH, SYTUACJI KRYZYSOWYCH,  REZERW ORAZ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH, po. INSPEKTOR DS. P.POŻ

– mgr Mieczysław Drewniak

tel. 91 578 – 92 – 13;