24 listopada 2017 roku dniem wolnym od pracy

Uprzejmie informuję, że w związku z koniecznością udzielenia dnia wolnego od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę,zgodnie z Zarządzeniem nr 73/2016 z dnia 11.11.2016 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie dzień 24 listopada 2017 r.jest dla naszej placówki dniem wolnym od pracy.

(za wyjątkiem komórek organizacyjnych udzielających świadczeń całodobowo oraz Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej)