19 stycznia 2018 roku dniem wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, że w związku z koniecznością udzielenia dnia wolnego od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę,zgodnie z Zarządzeniem nr 105/2017 z dnia 06.12.2017 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie dzień 19 stycznia 2018 r.jest dla naszej placówki dniem wolnym od pracy (za wyjątkiem komórek organizacyjnych udzielających świadczeń całodobowo).